ŽIVALSKI STRANSKI PROIZVODI

 

List of establishments in Slovenia - Regulation (EC) No. 1069/2009

 

 

Sekcija I / Section I
Obrati ali objekti, ki izvajajo vmesne dejavnosti, in obrati za skladiščenje živalskih stranskih proizvodov /
Establishments or plants carrying out intermediate activities and plants, storing animal by-products

Sekcija II / Section II
Obrati ali objekti za skladiščenje pridobljenih proizvodov /
Establishments or plants for the storage of derived products

Sekcija III / Section III 
Sežigalnice / sosežigalnice / objekti za zgorevanje /
Incineration/ co-incineration/ combustion plants

Sekcija IV / Section IV
Predelovalni obrati /
Processing plants

Sekcija V / Section V
Oleokemijski obrati /
Oleo-chemical plants

Sekcija VI / Section VI
Obrati za pridobivanje bioplina /
Biogas plants

Sekcija VII / Section VII
Obrati za kompostiranje – kompostirnice /
Composting plants

Sekcija VIII / Section VIII
Obrati za proizvodnjo hrane za hišne živali /
Petfood plants


Sekcija IX / Section IX
Obrati ali objekti za ravnanje z živalskimi stranskimi proizvodi ali pridobljenimi proizvodi za namene zunaj krmne verige /
Establishments or plants handling animal by-products or derived products for purposes outside the feed chain

Sekcija X / Section X
Registrirani uporabniki živalskih stranskih proizvodov in pridobljenih proizvodov za posebne namene /
Registered users of animal by-products and derived product for specific purposes,

Sekcija XI / Section XI
Zbirni centri /
Collection centres

Sekcija XII / Section XII
Obrati ali objekti za proizvodnjo organskih gnojil ali sredstev za izboljšanje tal /
Establishments or plants manufacturing organic fertilisers or soil improvers

Sekcija XIII / Section XIII
Drugi registrirani nosilci dejavnosti /
Other registered operators