UVOZ ŽIVIL ZA OSEBNO RABO

Zaradi preprečevanja vnosa nevarnih bolezni, določa Evropska unija posebna pravila za uvoz živali in proizvodov živalskega izvora iz tretjih držav.

Določena so tudi posebna pravila v zvezi z uvozom proizvodov živalskega izvora za osebno uporabo (kot osebno prtljago potnikov), ki jih podrobno določa Uredba Komisije (ES) št. 206/2009 z dne 5. marec 2009 o vnosu osebnih pošiljk proizvodov živalskega izvora v Skupnost in spremembi Uredbe (ES) št. 136/2004 (UL L 77, 05.03.2009).

Nekaterih proizvodov živalskega izvora ni dovoljeno prinesti v Evropsko unijo zaradi tveganja, da bi se z njimi vnesle nevarne bolezni kot so aviarna influenca, slinavka in parkljevka, klasična prašičja kuga, afriška prašičja kuga in druge.Te bolezni lahko prizadenejo živali in ljudi in ob pojavu povzročajo veliko gospodarsko škodo.

Pravila določena v zgoraj omenjeni uredbi neposredno veljajo in jih izvajamo tudi v Sloveniji. Potnike, ki se vračajo s potovanj v tretjih državah ob ponovnem vstopu v Slovenijo pregleda carinska služba, ki je v Sloveniji, pristojna tudi za opravljanje pregledov po Uredbi Komisije (ES) št. 206/209. Cariniki potnike, ki se vračajo na območje Skupnosti pregledajo in ugotavljajo ali s seboj ne prinašajo živil živalskega izvora ali drugih proizvodov, ki jih ni dovoljeno vnašati v Skupnost. V kolikor pri potnikih najdejo takšne proizvode, jih zasežejo in neškodljivo uničijo.

Zato morajo biti potniki pri nakupih proizvodov živalskega izvora v tujini pazljivi.

Živila, kot so ribe, lupinarji (raki, kozice, ostrige, školjke), jajca (tudi omlete, jajčne testenine, jajca v prahu) in med, lahko potniki v omejenih količinah vnesejo v Skupnost, če prihajajo iz držav, ki so na seznamu odobrenih držav.

Seznam odobrenih držav se nenehno spreminja, zato potnikom svetujemo, da se pred nameravanim vnosom zgoraj omenjenih proizvodov o trenutni situaciji informirajo na mejnih veterinarskih postajah, preko katerih se nameravajo vračati domov ali na glavnem uradu Veterinarske uprave RS.


POGOSTA VPRAŠANJA

 1. Katere države so članice EU?
 2. Kaj je to ilegalni uvoz?
 3. Zakaj je potreben nadzor nad uvozom?
 4. Kdo izvaja nadzor nad ilegalnim uvozom?
 5. Kdo nadzira poštne pošiljke v mednarodnem prevozu?
 6. Kakšen nadzor se izvaja nad zakonitim uvozom mesa?
 7. Kaj lahko storim kadar želim izdelke, ki jih nosim s seboj oddati pristojnim organom na letališču ali v pristanišču ali kadar nisem prepričan, da je dovoljen vnos teh izdelkov v Slovenijo?
 8. Če carinska služba zaseže živila zaradi prevelike količine ali lahko dobim dovoljene količine živil nazaj?
 9. Ali lahko prinesem v Slovenijo meso iz druge države v Evropi?
 10. Od kod lahko prinesem sir?
 11. Ali je dovoljeno s seboj prinesti pecivo?
 12. Ali lahko nesem hrano iz Slovenije države članice EU?
 13. Ali lahko nesem hrano iz Slovenije v države, ki niso članice EU?
 14. Ali lahko prinesem ribe, med in jajčne izdelke iz držav, ki niso članice EU?
 15. Ali lahko ob prihodu z dopusta prinesem s seboj rake, losos in tuno?
 16. Kaj naj storim, če želim prinesti s seboj medicinske pripomočke?
 17. Kaj naj storim, če prihajam iz države, ki ni članica EU, s seboj pa nosim izdelke, ki imajo poreklo v EU.
 18. Ali imajo tudi otroci enake pravice pri vnosu živil za osebno uporabo?
 19. Rad bi prinesel s seboj celo ribo za osebno uporabo, ki pa je lahko težja od 20 kg. Ali je dovoljen takšen uvoz?
 20. Kaj se zgodi, če so živila zapakirana skupaj z ostalo prtljago v kovčku?
 21. Ali lahko prinesem s seboj živila oz. živalske proizvode, če sem jih kupil na letališču?
 22. Ali obstaja kakšna uradna publikacija v zvezi z proizvodi živalskega izvora za osebno uporabo?
 23. Na koga se lahko obrnem, če želim uvoziti kože, krzno ali meso?
 24. Na koga se lahko obrnem, če želim uvoziti žive živali?


1. Katere države so članice EU?

Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper (samo Republika Ciper; drugi predeli Cipra se štejejo za tretjo državo), Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska (+Madeira), Romunija, Slovaška, Španija, Švedska in Združeno Kraljestvo

2. Kaj je to ilegalni uvoz?

Če potujete v države izven Evropske Unije, razen izjem iz točke 9 in 10, pomeni ilegalni uvoz vsak poskus vnosa mesa in mesnih izdelkov ter mleka in mlečnih izdelkov za osebno uporabo pri povratku iz teh držav v Slovenijo.
Prav tako je omejen vnos ostalih izdelkov živalskega izvora kot so ribe, lupinarji, med jajca in jajčni proizvodi. Ilegalen je vnos omenjenih izdelkov v večjih količinah, kot so dovoljene.

3. Zakaj je potreben nadzor nad uvozom?

Strog nadzor nad uvozom mesa, mleka, rib, lupinarjev ter njihovih izdelkov je nujen za zaščito ljudi in živali pred boleznimi, ki se z njimi lahko prenašajo.

4. Kdo izvaja nadzor nad ilegalnim uvozom?

V Republiki Sloveniji izvaja nadzor nad ilegalnim uvozom, na mejnih prehodih in nad poštnimi pošiljkami v notranjosti, carinska služba.

5. Kdo nadzira poštne pošiljke v mednarodnem prevozu?

Nadzor nad poštnimi pošiljkami v mednarodnem prevozu izvaja carinska služba in v primeru, da ob pregledu pošiljk ugotovi prisotnost prepovedanih živil živalskega izvora, le-te zaseže.

6. Kakšen nadzor se izvaja nad zakonitim uvozom mesa?

EU izvaja postopke strogega nadzora nad uvozom proizvodov živalskega izvora vključno z mesom. Vsi proizvodi živalskega izvora iz tretjih držav (držav, ki niso članice EU) se lahko uvozijo v EU samo preko odobrenih Mejnih veterinarskih postaj. Podvrženi so veterinarskemu pregledu mejne veterinarske inšpekcije, ki preveri ali proizvodi izpolnjujejo uvozne pogoje. Vsaka taka pošiljka mora imeti opravljen dokumentacijski in identifikacijski pregled ter v predpisani pogostnosti tudi fizični pregled, odvisno od vrste proizvoda in države porekla. Uvoz v EU je dovoljen samo iz držav in obratov, ki so odobreni s strani EU za uvoz zadevnih proizvodov. Taka odobritev temelji na izpolnjevanju pogojev, ki jih določa EU glede izpolnjevanja higienskih standardov.

7. Kaj lahko storim kadar želim izdelke, ki jih nosim s seboj, oddati pristojnim organom na letališču ali v pristanišču ali kadar nisem prepričan, da je dovoljen vnos teh izdelkov v Slovenijo?

V kolikor nosite s seboj hrano, katere vnos ni dovoljen ali če presega dovoljene količine, oz. niste prepričani, da je vnos teh izdelkov v Slovenijo dovoljen, se obrnite na carinsko službo.

8. Če carinska služba zaseže živila zaradi prevelike količine ali lahko dobim dovoljene količine živil nazaj?

Ne. Kadar imate s seboj večje količine živil kot so dovoljene, vam carinska služba zaseže celotno količino živil.

9. Ali lahko prinesem v Slovenijo meso iz druge države v Evropi?

V Evropsko unijo lahko prinesete ali pošljete samo osebne pošiljke mesa in mesnih izdelkov, če prihajajo s Hrvaške, Ferskih otokov, Grenlandije ali Islandije, njihova teža pa ne presega 10 kg na osebo. Za vnos mesa in mesnih izdelkov iz Andore, Lihtenštajna, Norveške, San Marina in Švice veljajo enake zahteve kot za premike izdelkov živalskega izvora med državami članicami.

10. Od kod lahko prinesem sir?

V Evropsko unijo lahko prinesete ali pošljete samo osebne pošiljke mleka in mlečnih izdelkov, če prihajajo s Hrvaške, Ferskih otokov, Grenlandije ali Islandije, njihova teža pa ne presega 10 kg na osebo. Za vnos mleka in mlečnih izdelkov iz Andore, Lihtenštajna, Norveške, San Marina in Švice veljajo enake zahteve kot za premike izdelkov živalskega izvora med državami članicami.

11. Ali je dovoljeno s seboj prinesti pecivo?

Dovoljen je vnos peciva, v kolikor ne vsebuje svežega mleka ali velikih količin mlečnih proizvodov.

12. Ali lahko nesem hrano iz Slovenije v drugo državo članico EU?

Iz Slovenije lahko ali nesete v druge države članice EU vsak izdelek, ki je ustrezen za prehrano ljudi, in namenjen osebni prehrani.

13. Ali lahko nesem hrano iz Slovenije v države, ki niso članice EU?

V zvezi s tem vprašanjem se morate obrniti na pristojne oblasti države v katero želite proizvode nesti.

14. Ali lahko prinesem ribe, med in jajčne izdelke iz držav, ki niso članice EU?

V EU lahko prenesete ali pošljete druge proizvode živalskega izvora, kot so na primer med, žive ostrige, žive školjke in polži, samo če:
 • prihajajo s Hrvaške, Ferskih otokov, Grenlandije ali Islandije in če njihova skupna teža ne presega 10 kg na osebo,
 • prihajajo iz drugih držav ( razen Hrvaške, Ferskih otokov, Grenlandije ali Islandije) in če njihova skupna teža ne presega 2 kg na osebo.

15. Ali lahko ob prihodu z dopusta prinesem s seboj rake, losos in tuno?

V EU je dovoljeno prinesti ali poslati osebne pošiljke ribiških izdelkov (vključno s svežo, posušeno, kuhano, nasoljeno ali dimljeno ribo ter nekaterimi lupinarji, kot so kozice, jastogi, mrtve školjke in mrtve ostrige), če:
 • so sveže ribe očiščene,
 • teža ribiških izdelkov ne presega 20 kg ali teže ene ribe na osebo, katera koli je višja.

Te omejitve se ne uporabljajo za ribiške izdelke, ki prihajajo s Ferskih otokov ali Islandije


16. Kaj naj storim, če želim prinesti s seboj posebna živila, potrebna iz zdravstvenih razlogov?

Vsi potniki lahko prinesejo s seboj omejeno količino mleka v prahu za dojenčke, hrane za dojenčke in posebnih živil, potrebnih iz zdravstvenih razlogov, pod pogojem, da teh proizvodov pred odpiranjem ni potrebno hraniti v hladilniku, da gre za zapakirane proizvode zaščitene blagovne znamke, namenjene neposredni prodaji končnemu porabniku, in da je pakiranje nepoškodovano, razen če je trenutno v uporabi.

17. Kaj naj storim, če prihajam iz države, ki ni članica EU, s seboj pa nosim izdelke, ki imajo poreklo v EU?

Za vsak izdelek, ki ga prinesete v Slovenijo, ne glede na to, kje je bil pakiran ali proizveden, se smatra, da je proizveden v državi iz katere se vračate.

18. Ali imajo tudi otroci enake pravice pri vnosu živil za osebno uporabo?

Da, otroci so upravičeni do vnosa enakih količin proizvodov živalskega izvora kot odrasli.

19. Rad bi prinesel s seboj celo ribo za osebno uporabo, ki pa je lahko težja od 20 kg. Ali je dovoljen takšen uvoz?

Glej odgovor na vprašanje 15.

20. Kaj se zgodi, če so živila zapakirana skupaj z ostalo prtljago v kovčku?

V primeru, da carinska služba pri rutinskem pregledu osebne prtljage ugotovi prisotnost nedovoljenih živil živalskega izvora, le-te zaseže. V primeru, da so onesnažena tudi oblačila ali potovalna torba (npr. sledovi krvi na njih) zaseže tudi te in jih odda na neškodljivo uničenje. Prav tako se v primeru, ko je meso pakirano skupaj z ribami zaseže tudi riba, ker je prišlo do navzkrižne kontaminacije (onesnaženja), četudi je količina rib manjša od 1 kg.

21. Ali lahko prinesem s seboj živila oz. živalske proizvode, če sem jih kupil na letališču?

Tudi v tem primeru se uporabljajo enaka pravila glede države izvora izdelkov, ne glede na to ali so bili kupljeni na letališču ali kje drugje.

22. Ali obstaja kakšna uradna publikacija v zvezi uvozom proizvodov živalskega izvora za osebno uporabo?

Veterinarska uprava republike Slovenije je v zvezi z uvozom proizvodov živalskega izvora za osebno uporabo izdala informativni letak Kaj prinesti domov? na raypolago je tudi letak v angleškem jeziku.

23. Na koga se lahko obrnem, če želim uvoziti kože, krzno ali meso?

V zvezi z uvozom kož, krzna ali mesa se lahko obrnete na Glavni urad Veterinarske uprave Republike Slovenije ali pristojni Območni urad VURS.

24. Na koga se lahko obrnem, če želim uvoziti žive živali?

Za informacije v zvezi z uvozom živih živali se lahko obrnete na Glavni urad Veterinarske uprave Republike Slovenije ali pristojni Območni urad VURS.
Informacije v zvezi z uvozom hišnih in drugih živali najdete tudi na spletni strani Veterinarske uprave Republike Slovenije: www.vurs.gov.si.